El Dolmen del Puig d’Arques

El Dolmen del Puig d’Arques, situat dalt d’aquest cim i a una altitud de 525 metres, és un dels més importants de les Gavarres. Va ser explicat i excavat per primer cop el 1964. L’excavació de 1964 va proporcionar interessants restes funeràries que acompanyaven els cadàvers (fragments ceràmics a mà, amb una plaqueta d’esquist verdosa, dues puntes de sageta i un ganivet de sílex). Aquests materials arqueològics, i també la seva tipologia arquitectònica – sepulcre de corredor – ens permeten situar la seva construcció a principi del III mil·lenni aC. Consta d’una cambra rectangular llarga, feta amb lloses de pissarra, i d’un passadís ample i curt format amb murs de pedra seca, possiblement revestits amb lloses, que arribaven fins a l’escaló superior del túmul. La gran llosa lateral esquerra, partida en dos trossos, és un aflorament natural treballat fins a donar-li aquesta forma. L’orientació d'aquest dolmen és atípica ja que està encarat cap al nord-est en lloc de sud . La longitud total del monument – cambra i corredor – és de 7 metres, amb una amplada d’1’50 i una altura de 2 metres. El túmul, circular i de 17 metres de diàmetre, estava format per grans blocs i murs de pedra seca. La cambra i el túmul varen ser consolidats i se’n varen restaurar les seves parts més malmeses.